Bijve dhe bijave të mia

Libri në fjalë është ftesë në formë të këshillave dedikuar moshatarëve të rinj, sidomos nxënësve dhe studentëve me qëllim të ngritjes së personalitetit të tyre si dhe ofrimin e ndihmës për të ndjekur rrugët e drejta dhe përparimin në mësim, punë dhe në të gjitha sferat.

Kategoria

4.00

Infromacione shtesë

Autori i librit

Abdul – Kerim Bekkar

Numri i faqeve

147

Shtëpia botuese

Logos.a

Gjuha

Shqip

ISBN

9789989587320

Rreshti

C

Kolona

61

Poashtu mund të ju pëlqejë