Botëkuptimi KUR’ANOR, Një pikënisje për reformën kulturore.

Libri në fjalë është një punim me reflektim të arsyetuar me kujdes, qëllimi kryesor i të cilit është të shqyrtojë arsyet për përkeqësimin e gjendjes së botës muslimane dhe të adresojë një nga çështjet qendrore me të cilat ballafaqohen muslimanët sot – si ta heqin rënien që i ka përfshirë dhe ta rimarrin shkëlqimin e civilizimit.
Sipas autorit, rilindja e identitetit islam nëpërmjet botëkuptimit kur’anor është kërkesa kryesore e kohës dhe parakusht për çdo zhvillim të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të Ummetit.

Kategoria

6.00

Infromacione shtesë

Autori i librit

Abdulhamid A. Ebu Sulejman

Numri i faqeve

271

Shtëpia botuese

Logos.a

Gjuha

Shqip

ISBN

9789989587405

Rreshti

C

Kolona

62

Poashtu mund të ju pëlqejë