Nga Ballkani në Mesdhe:Shqiptarët prej mesjetës në agimin e kohës së re

Ky punim është fryt i një pune shumëvjeçare e kryer në biblioteka e arkiva të ndryshme të Shqipërisë dhe Europës. Boshti që e mban të lidhur këtë punim janë shqiptarët dhe prania e marrëdhëniet e tyre me detet që lagin brigjet shqiptare. Dinamika e evoluimit të kësaj marrëdhënieje pasqyron edhe dinamikën e evoluimit historik të shqiptarëve si etnos e si popull.
Në punim pasqyrohet një nga proceset më të rëndësishme të evoluimit historik të shqiptarëve si popull i lashtë ballkanik dhe i zgjerimit të pranisë dhe rolit të tyre drejt hapësirave të reja nga bregdeti dhe brendatoka ballkanike drejt hapësirave më të largëta mesdhetare e përtej. Kjo prani e shtuar historike apo shfrytëzim i hapësirave të reja e të largëta gjeografike, nuk shoqërohet me një prani politike të mirëfilltë të shqiptarëve dhe as me pushtim tokash e territoresh të reja në dëm të popullsive të tjera. Është një zgjerim dhe thellim i pranisë së shqiptarëve drejt horizonteve të reja, të panjohura më parë në histori.

Kategoria

14.00

Infromacione shtesë

Numri i faqeve

471

Shtëpia botuese

Akademia e studimeve albanalogjike

Gjuha

Shqip

ISBN

9789928289315

Rreshti

E

Kolona

29