Turku imagjinar

Ky libër është rrjedhojë e takimeve shkencore të
studiuesve sllovenë dhe turq. Kjo monografi merret
me çështjen e rëndësishme të Turkut si një Tjetër i
rëndësishëm i Europës. Ekziston përshtypja se në këto
bisedime mes BE-së dhe Turqisë, Turku vazhdon të jetë
në rolin edeux ex machina, që mjegullon disa çështje të
rëndësishme të rendit të ditës, e kësisoj nuk zgjidh asnjë
çështje.

Kategoria

8.50

Infromacione shtesë

Autori i librit

Bozidar Jezernik

Numri i faqeve

374

Shtëpia botuese

Logos.a

Gjuha

Shqip

ISBN

9789989586989

Rreshti

C

Kolona

61

Poashtu mund të ju pëlqejë