Kopshti i të dashuruarve

Në të janë regjistruar llojet e dashurisë, dispozitat e saj, pasojat,defektet, shkaqet dhe pengesat e saj, kur është e drejtë dhe kur e gabuar etj. Të gjitha këto janë ilustruar me anekdota, hadithe, fakte juridike, me transmetime nga brezat e parë, vargje poetike, dukuri natyrore etj.

Kategoria

8.00

Infromacione shtesë

Autori i librit

Ibn Kajjim el Xhevzije

Numri i faqeve

309

Shtëpia botuese

Drita e jetë

Gjuha

Shqip

ISBN

999

Rreshti

C

Kolona

65

Poashtu mund të ju pëlqejë