Predatori

Mbi refimin kryesor të librit, Predatori, Arsenijeviqi në forma të ndryshme i nderlidhi rrêfimet e tjera dhe keshtu krijoi një tërësi romaneske, e cila e ballafaqon lexuesin me një pjese të zymtë të botës shumë bashkëkohore, në të cilën gjithçka është shumë e lidhur: Nihil Musa Banksi, kurdi ngạ Halabxha, ylli televiziv amerikan në shuarje e sipër, Oahu Xhim, shqiptari i’dëbuaringa Kosova, Dren Kastrati, xhanki boshnjak Hasan Haliloviq Dambo, i nderuari Padraig O’Neill, prift irlandez, laperët beogradas dhe anarkistët berlinds. Mekëtë rast Arsenijevigi më shumë tregon mahnitjen me jetën lokale dhe të larmishme, sesa me ate globale. Të folurite personazheve të tij nga të gjitha anët e botës éshte i ndërthurur me frazat qëti shqiptojnë në gjuhët e tyre amtare (ge nuk e bện leximin më të rëndë), kurse rrëfimet sjellin edhe një register të gjorế të ushqimeye dhe zakoneve lokale. Edhe një kanibal, tashmë te permendurin nihilist, Nihil Musa, si dhe hedonizmin gastronomik të perkushtoar, diktatyrat, demonstratat e Një Majit, dashurinë, politikën, opsesionet, narkomaninë, lefërsinë. 1ibrat e Vladimir Arsenijeviqit janë përkthyer deri tash në njëzet gjuhë botërore.. Kjo vepër, fë cilën keni mundësinë ta lexoni, ju dëshmon se pse éshtë kështu.

4.00

Infromacione shtesë

Autori i librit

Vladimir Arsenijeviq

Numri i faqeve

280

Shtëpia botuese

Koha

Gjuha

Shqip

ISBN

9789951417402

Rreshti

A

Kolona

35

Poashtu mund të ju pëlqejë